Bao gồm tất cả các dịch vụ lắp đặt; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa hư hỏng; thay thế phụ tùng; hiệu chuẩn thiết bị và đào tạo kỹ thuật cho người sử dụng.

Tập trung vào việc quản lý mức độ rủi ro và an toàn cho bệnh nhân trong việc sử dụng thiết bị y tế.

Hỗ trợ quản lý tài sản bệnh viện và cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật.

Quản lý việc bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến việc chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm; các thiết bị hỗ trợ theo dõi dấu hiệu sinh tồn, các thiết bị phẫu thuật, cấp cứu;các thiết bị liên quan đến bức xạ (tia X, sóng âm, tử ngoại, hồng ngoại,..) và các thiết bị y tế liên quan khác.

Các dịch vụ giá trị gia tăng như đào tạo năng lực cho kỹ thuật viên, tư vấn về thiết bị y tế.