Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thi công: giám sát tiến độ theo quy định trong hợp đồng, thiết kế, xem xét thiết kế cho khả năng bảo dưỡng.

Lắp đặt, kiểm tra chạy thử tất cả các hệ thống cơ điện, điều hòa không khí, dẫn nước và các hệ thống khác.

Lập kế hoạch mua sắm các thiết bị y sinh.

Chuyển đổi công trình xây dựng thành cơ sở hoạt động với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật cùng hệ thống tiêu chuẩn hóa SOP