Công ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Biomedical Equipment Maintenances

BEMMS Co., Ltd

Địa chỉ :
Số 22, Đường số 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email : support@bemms.vn

Đăng ký nhận tin